Forsiden » Sikkerhet i boliger

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Vanlige leveranser til borettslag:

Til toppen av siden

Sikkerhetsarbeid i borettslag og sameier


Ett av fire borettslag har hatt brann eller branntilløp de siste fem årene. Det viser en fersk spørreundersøkelse utført av Norsk brannvernforening og tidsskriftet Brann & Sikkerhet.
Av spørreundersøkelsen som er besvart av styreledere i nærmere 400 borettslag og sameier, fremgår at:

- ca. 25 prosent har hatt brann eller branntilløp i løpet av de siste fem årene.

- nær 40 prosent av styrene har liten eller begrenset kjennskap til internkontrollforskriften. En nesten like stor andel av styrene svarer at de ikke har gjennomført tiltak for å oppfylle denne forskriften.

- 70 prosent av de som har svart mangler planer for evakuering av beboere i tilfelle brann eller andre ulykker

- bare 14 prosent oppgir å ha gjennomført brann- eller evakueringsøvelser i løpet av de siste fem årene.


Styrets ansvar.
Det er styrets ansvar å gjennomføre tiltak som ivaretar sikkerheten til beboere i borettslag og sameier. Dette ansvaret er nedfelt i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Styreleder har dessuten et særskilt ansvar for å sette arbeidet med internkontroll på dagsorden.

Rapporten finner du her


Slik kan Byggsikkerhet as hjelpe ditt borettslag med brannvern og internkontroll

Ved levering av:
► Boligalarm/brannalarm
► Nødlys eller etterlysende sikkerhetsmerking
► Kameraovervåkning, port-telefoner
► Dør eller garasjeport styringer
► Evakueringsutstyr (brannstiger/trapper)
► Branndører/porter
► Nødvendig dokumentasjon, planer og tegninger
► Øvelse og opplæring

Ved kontroll og vedlikehold av:
► Slokkeutstyr
► Brannalarm og nødlys
► Brannventilasjon/røykluker
► Branndører og porter
► Førstehjelpsutstyr
► Elektrisk anlegg (EL-sjekk evt. termofotografering av EL-anlegg)


Kontakt oss for en uforpliktende samtale - der vi kan se på forskjellige løsninger tilpasset deres behov.

Byggsikkerhet AS - Russevikveien 4 - 9408 Harstad - Tlf: 45 25 33 33 - E-post: firmapost@byggsikkerhet.as

Byggsikkerhet AS © 2007-19 - Innholdsoversikt

Topp