Tjenester » Branndokumentasjon

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Branndokumentasjon

Vi har omfattende erfaring med og kompetanse innen utarbeidelse av dokumentasjon som tilfredsstiller kravene. Vi kan både revidere eksisterende branndokumentasjon og utarbeide ny fra grunnen av.

Krav til dokumentasjon

Særskilte brannobjektene
Brann- og eksplosjonsvernloven med Forebyggendeforskriften samt internkontrollforskriften stiller krav til at de såkalte særskilte brannobjektene skal ha en omfattende branndokumentasjon som viser at brannsikkerheten er ivaretatt.

Ikke særskilte brannobjektene
For andre bygninger stilles det ikke like klare krav til dokumentasjonen. Det er imidlertid en klar plikt for alle byggeiere å sikre at de branntekniske krav er ivaretatt, og da er det en stor fordel å utarbeide en forenklet brannteknisk dokumentasjon.

 

 
Nytt av året er at vi nå også leverer internettbasert branndokumentasjon i samarbeid med SafetyWeb AS som forenkler brannvernet. Les mer om dette her

Byggsikkerhet AS - Russevikveien 4 - 9408 Harstad - Tlf: 45 25 33 33 - E-post: firmapost@byggsikkerhet.as

Byggsikkerhet AS © 2007-19 - Innholdsoversikt

Topp