Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

 

Kontroll og vedlikehold


Byggsikkerhet fortar også kontroll og vedlikehold av slokkere ihht gjeldende regler.

All kontroll og vedlikehold fra oss dokumenteres i henhold til gjeldende lov/forskrift/standard, slik at du som kunde til hver tid har oppdatert dokumetasjon.

Til toppen av siden

Brannslukker

Som en del av brannsikkerhetskonseptet i en hver bygning hører håndslokkeutstyr naturlig med. 

Vi leverer godkjente slokkerer fra rekke forhandlere, både:

 • pulver apparater
 • co2 apparater
 • skum apparater
 • vannbaserte apparater
 • frityrslokkere
 • rustfrie patronladete pulverslokkere
 • mobile pulveraggregater

 

Oppheng og montering.
Alle slokkere er levert med standard veggbrakett. Det kan også leveres slingresikker brakett med spennbånd. Skap for slokkere er også tilgjengelige i ulike varianter. 
 

Det benyttes følgende brannklasser for brannslokkere:

 • Klasse A - Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.
 • Klasse B - Mot brann i væsker som bensin, olje, lakk, maling etc.
 • Klasse C - Mot brann i gasser som propan, butan, metan etc.
 • Klasse F - Mot brann i matoljer
   

Pulver håndslokker, klasse ABC/BC

Pulverslokker med ABC pulver er velegnet til slokking av de fleste typer branner så som: Tre, papp, olje, bensin og elektriske apparater. 
Pulverapparater er effektive, men forurensende i bruk. Dvs. De bør ikke benyttes på følgende steder: Datarom, Tavlerom, steder med kostbart elektronisk utstyr.

Pulverapparater er den rimeligste typen brannslukker å produsere og derfor også den mest solgte. De leveres med forskjellige effektivitetsklasser avhengig av pulverets sammensetning.

 

Skum håndslokker

En skumslokker inneholder vann som er tilsatt et skumkonsentrat. Skummet endrer overflatespenningen på vannet slik at vannet lettere trenger inn i det brennende materielet og danner også en hinne over det brennbare materialet som bidrar til å kvele brannen, samt hindrer gjenantenning. Skumslokkere er velegnet til slokking av branner i bensin, brannfarlige væsker etc. 

 

Co2 håndslokker

Co2 er en fargeløs, giftfri gass som er tyngre en luft. Gassen virker gjennom å kvele brannen. Co2 vil fortrenge oxygenet og legge seg som et “teppe” over brannstedet. 
Co2 gir en ren slokking uten restprodukter (forurenser ikke) og er derfor velegnet til slokking av branner i elektriske innstallasjoner, datarom, storkjøkken etc. 

 

Frityr håndslokker

Frityr håndbrann slokker mot brann i vegetabilske matoljer. Slokkeren benyttes i alle kjøkken der det finnes frityr og steke anretninger eller annen utrustning der matfett benyttes. F-slokkeren er utrustet med en lanse i stedet får en vanlig slange. Fordelen med dette er att operatøren ikke kommer så nærme brannstedet og at lansen minsker tømmehastigheten og fordeler slokkemidlet mykt. Tømningstiden er lang, minimum 60 sekunder. 


Vanligvis finns en CO2 slokker i kjøkkenet. Problemet er at dette ikke er tilstrekkelig ved fettbranner, da kjøleeffekten er for lav. CO2 klarer ikke å hindre reantennelse ettersom den etter slokkingen raskt kan ventileres bort. Trykket i en CO2 slokker er høyt og kan resultere i at matoljen blir sprutet ut av kjeler og panner. 


Slokkemiddel for matfett. Slokkemiddelet for fett består av en kaliumbasert saltløsning. Slokke teknisk reagerer saltløsningen med matfettet og gir en flerfallig slokkeeffekt. Slokkemidlet reagerer sammen med fettet og produserer et såpelignende teppe over brannstedet.Vannet i væsken fordampes samt kjøler fett og stål. Ytterligere kjøling oppnås med att saltløsningen reagerer med fettet og utvikler CO2.

F-slokkeren testes på et ildsted med et areal 1 x 0,5 m med 75 liter matolje som skal slokkes totalt. Ingen etterantenning må forekomme under 20 minutter etter slokkingen. Under den 20-minutersperioden skal matolje kjøles ned til 30°C under antenningstemperaturen som normalt er på ca. 330°- 350°C. Matoljen skal ikke renne over prøvekaret under denne slokkingen.Om brannslokkeren gjennomgår testen på ovennevnte måte vil den bli godkjent og merkes med F-symbolet, som indikerer att den kan slokke matolje branner. 

Byggsikkerhet AS - Russevikveien 4 - 9408 Harstad - Tlf: 45 25 33 33 - E-post: firmapost@byggsikkerhet.as

Byggsikkerhet AS © 2007-19 - Innholdsoversikt

Topp