Forsiden » Sikkerhet i landbruket

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Brann i landbruket

- Flest griser dør i branner

- 200 griser døde i brann

- Sauer brant inne

- 150 griser døde

 

Landbrukets brannvernkomité (LBK) er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruks­næringen, brann- og byg­ningsmyndighetene og forsikrings­næringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

LBK har i høst (2008) annonsert med presisering av påbud og viktigheten av å ha installert brannvarsling. Dette må ses i lys av resultatene fra LBKs spørreundersøkelse, hvor det viser seg at antall branntilløp i landbruket har økt sterkt de siste årene, samtidig som vi vet at installerte brannvarslingsanlegg gjør at det er færre store branner!

Typiske leveranser til landbruket:

-Brannalarm
-Boligalarm (brann,innbrudd,vann)
-Temperatur overvåkning
-Kameraovervåkning
-Brannslokkeutstyr
-Førstehjelpsutstyr

Til toppen av siden

Brannvern i Landbruket

Når det brenner i et gårdsbruk er mange live i fare, årlig brenner det inne tusenvis av husdyr i Norge. Ca 500 mill kroner går tapt i gårdsbranner hvert år. De menneskelige påkjenningen er enorme. Brann gir ofte dyretragedier som vekker reaksjoner i hele befolkningen og påvirker landbrukets anseelse.

Det gjøres mye for å forhindre brann i landbruket. Men vi greier dessverre aldri å fjerne alle brannårsakene, så brann vil alltid kunne oppstå i landbruket som i resten av samfunnet.

Byggsikkerhet AS har i flere år jobbet aktivt med brannvern i landbruket, og kan tilby det meste innenfor brannvern og sikkerhet.

Halv milliard gikk tapt i gårdsbranner 

Les mer og dette her

 

 

Innbruddsalarm


Kravene til god sikkerhet er blitt en del av vår hverdag. Selv om bedriften er forsikret, vil skaden som følger av et innbrudd ofte koste i form av store egneandeler, ekstra arbeid/utgifter, forsinket varelevering, tap av kunder og ikke minst ergrelser.

Statistikken viser at virksomheter som har installert alarm, er betraktelig mindre utsatt enn de uten.

Byggsikkerhet AS kan tilby komplette  alarmløsninger som er tilpasset bedriften, og samtidig enkle å bruke.

Alarmanlegget kan integreres med adgangskontroll og kameraovervåking.

Alarmsignalet kan overføres via alarmsender til godkjente vaktsentraler eller direkte til bedriftens ansvarlige som meldinger på telefonen. 
 

 

Byggsikkerhet AS - Russevikveien 4 - 9408 Harstad - Tlf: 45 25 33 33 - E-post: firmapost@byggsikkerhet.as

Byggsikkerhet AS © 2007-19 - Innholdsoversikt

Topp