Produkter » Nøkkel/verdisafe

Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Nøkkelsafe for Brannvesenet

Krav fra forsikringsselskapene

For virksomhet beskyttet med godkjent automatiskt sprinkler - eller brannalarmanlegg tillates montert utvendig nøkkelboks hvis følgende bestemmelser er oppfyllt:

 

Montasje:

  • Nøkkelboksens lokk og feste i vegg må motstå minst 1,0 tonns trekk- og skyvkraft i alle plan.
  • Nøkkelboksen må være slik at den flukter med veggens utside.
  • Nøkkelboksen må være tilknyttet godkjent stasjonstilknyttet brannvarslings/ innbruddsalarmanlegg. Tilslutning til den interne sentralen må være på egen sperret og overvåket sløyfe. Tilkobling til nøkkelbokser skal brytes og alarm utløses dersom boksen trekkes ut av sin befestigelse i veggen. Alarm skal også utløses når lokket åpnes med rett nøkkel eller på annen måte.
  • Nøkkelboksens låsenhet må være sikret mot dirking med minst 7 stifter, skiver eller tilholdere. Låsenheten skal også være borbeskyttet.

Nøkkelrutiner / ansvar:

  • Hovednøkkel må ikke oppbevares i nøkkelboksen når alarmanlegget er sattt ut av funksjon.
  • Brannsjefen er ansvarlig for betryggende nøkkelrutiner i forbindelse med oppbevaring / utlevering og innkreving av boksnøkkel.
  • OBS! Det anbefales å benytte nøkkelbokser med omstillbar lås. Dette for å unngå skiftning av lås ved tap av nøkkel.


I tillegg til ovennevnte poengterer vi at det IKKE finnes krav vedr. monteringshøyde. Konferer med det lokale brannvesen og bruk skjønn!

Byggsikkerhet AS - Russevikveien 4 - 9408 Harstad - Tlf: 45 25 33 33 - E-post: firmapost@byggsikkerhet.as

Byggsikkerhet AS © 2007-19 - Innholdsoversikt

Topp