Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Tidligdeteksjon


Prinsippet om ”tidligdeteksjon” baserer seg på at et branntilløp skal varsles så tidlig som mulig slik at personell kan gripe inn før branntilløpet utvikler seg til en større brann med tap av verdier.

Tidligdeteksjon stiller krav til valg av branndetektorer og ved tidligdeteksjon er det viktig at det benyttes detektorer som har høyere følsomhet enn standard optiske/ioniserende punktdetektorer. Detektorer for tidligdeteksjon kan være 100 – 1000 ganger mer følsom enn standard punktdetektorer. 
 
Alarmer/varsling fra en aspirasjonsdetektor kan inndeles i ulike nivåer:

• Nivå 1: ”Tidlig varsel”, dvs. varsling til lokalt IT-personell som griper inn og forhindrer at branntilløp får utvikle seg.
• Nivå 2: ”Brannalarm”, dvs. brann har utviklet seg over nivå for tidligvarsling og brannalarmsentralen sender varsel til intern-/ og ekstern brannstyrke.
• Nivå 3: Iverksetting av automatisk brannslukkingsanlegg eller andre styringsfunksjoner som krever pålitelig deteksjon/styring, eks. kutting av strøm til datautstyr, styring av branndører, røykventilering, ventilasjonsanlegg etc.


Kontakt oss for tilbud/samtale, - vi utfører befaring, prosjektering og komplett levering.
 

Byggsikkerhet AS - Russevikveien 4 - 9408 Harstad - Tlf: 45 25 33 33 - E-post: firmapost@byggsikkerhet.as

Byggsikkerhet AS © 2007-19 - Innholdsoversikt

Topp